ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หมวดหมู่รอง

Trending Story

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนออนไลน์

ระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้ติดต่อที่ครูประจำชั้นนะครับ

กิจกรรมโรงเรียน

ประกาศ ! ปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว (ต่อเนื่อง)

          ประกาศ ! ปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 19 – 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ติดตามการสอนแบบ On-Hand ผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียน (https://www.marie.ac.th) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น ให้ติดตามการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) กลุ่มไลน์ และ Website ของทางโรงเรียน

ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว

         ประกาศ ! ปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านติดตามรูปแบบการเรียนแบบ On-Hand ผ่านทาง www.marie.ac.th และ กลุ่มไลน์ห้องเรียน 

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

        โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ขอให้ผู้ปกครองติดตามการเรียน การสอนในรูปแบบ On-Hand ได้ที่ กลุ่มไลน์ ห้องเรียน

ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19​

         โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำป้าย วิธีการป้องกัน เชื้อโควิด-19 ติดตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจาก Covid-19

ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...

โรงเรียนในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

ความเห็นล่าสุด
    Spread the love