เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ผลการเรียนออนไลน์ บุคลากรโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดต่อสอบถาม
Body

(นางสาวบังอร ประทุมเทา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา

โรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ

267/1 หมู่ 5 ถนนโชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์.045-611720 โทรสาร.045-616101